مرکز خرید و فروش میناکاری تهران- اصفهان[ فروش عمده و تکی] عرضه انواع بشقاب، قاب،گلدان، جام و.. میناکاری با مناسب ترین قیمت و ارسال به سراسر ایران http://minakari.mihanblog.com 2020-11-28T01:09:23+01:00 text/html 2019-02-16T02:06:32+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی هدیه تبلیغاتی میناکاری در تهران http://minakari.mihanblog.com/post/45 <div> یکی از بهترین و ماندگار ترین هدایای تبلیغاتی ، نوع صنایع دستی است که هم یک محصول کاملا ایرانی است و هم هدیه ای واقعا فاخر و زیباست و بر ای همیشه یاد آور نام شما عزیزان خواهد بود. مینا کارزی از جمله صنایع دستی است که همه می پسندند و برای هدیه یا هدیه تبلیغاتی انتخاب هوشمندانه ای است.</div><div><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><p align="right"><span style="color: #ff0000; font-size: 10pt;"><strong>چرا میناکاری وصنایع دستی به عنوان <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="هدایای تبلیغاتی" href="https://taksabad.com/promotional-gift" target="_blank">هدیه تبلیغاتی</a></span>!</strong></span></p> <div align="right"><ul><li><span style="font-size: 10pt; color: #000000;">&nbsp;میناکاری بسیار زیبا، شکیل و چشم نواز است&nbsp;</span></li><li><span style="font-size: 10pt; color: #000000;">&nbsp;میناکاری وزین است و تمام &nbsp;سلایق را پوشش می دهد</span></li><li><span style="font-size: 10pt; color: #000000;">&nbsp;کالایی به دور از قاچاق است و به دست هم میهنان شما تولید میگردد و <span style="color: #ff0000;">حمایت از تولید ملی</span> است.</span></li><li><span style="font-size: 10pt; color: #000000;">امکان چاپ لگو یا نام یا متن دلخواه شما بر روی محصولات</span></li></ul></div> <p align="right"><span style="font-size: 10pt; color: #000000;">قیمت محصولات بسیار مناسب و دربازه 50 تا 150 هزار تومان هستند. برای دریافت قیمت، کد کالا را یادداشت و با شماره تلفن های درج شده تماس بگیرید&nbsp;&nbsp;<a style="color: #000000;" title="" href="tel:031395025000"><span style="color: #ff0000;">031395025000</span>&nbsp;</a>و (&nbsp;<a style="color: #000000;" title="" href="tel:09032735028"><span style="color: #ff0000;">09032735028</span>&nbsp;</a>پشتیبانی 24 ساعته )&nbsp;</span></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #3366ff;"><strong>نمونه سفارشات هدیه تبلیغاتی صنایع دستی میناکاری سازمانی و شرکتی با چاپ لگو مشتریان ما</strong></span></p></div><div align="center"><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center">&nbsp; <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/meenakari-plate.jpg" alt="تندیس هدیه تبلیغاتی میناکاری"> <p class="text-center"><strong>تندیس تبلیغاتی میناکاری سفارش نمایندگی بیمه معلم</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا&nbsp;7550059</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی تندیس میناکاری"> <p class="text-center"><strong>تندیس هدیه تبلیغاتی صنایع دستی میناکاری طرح ان یکاد سفارش سازمان فنی و حرفه ای</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550108</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="تندیس تبلیغاتی بته جقه میناکاری"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی صنایع دستی تندیس بته جقه میناکاری سفارش بانک ملت</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550118</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/minakari-plate.jpg" alt="قاب بشقاب هدیه تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>قاب بشقاب میناکاری اصفهان سفارش&nbsp;بانک توسعه تعاون</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا&nbsp;7550060</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="قاب بشقاب هدیه تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>قاب بشقاب چوبی میناکاری هدیه تبلیغاتی سفارش بیمه ایران</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550041</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%20%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="تندیس میناکاری هدیه تبلیغاتی گلدان"> <p class="text-center"><strong>تندیس گلدان میناکاری سفارش سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550116</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="تندیس تبلیغاتی میناکاری اصفهان"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی تندیس میناکاری سفارش سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550104</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%86%DB%8C%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%86.jpg" alt="قاب بشقاب میناکاری طرح نیلگون"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی میناکاری قاب دار طرح نیلگون سفارش بانک شهر</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550060</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/banner/7.jpg" alt="قاب میناکاری اصفهان"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی قاب میناکاری اصفهان سفارش شرکت شاتل</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550204</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/banner/6.jpg" alt="قاب بشقاب میناکاری اصفهان"> <p class="text-center"><strong>قاب بشقاب میناکاری هدیه تبلیغاتی همایش مدیران برتر 97&nbsp;</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا&nbsp;7550124</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی قاب بشقاب میناکاری"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی قاب بشقاب میناکاری سفارش شرکت مخابرات اصفهان</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550064</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="قاب بشقاب تبلیغاتی میناکاری"> <p class="text-center"><strong>قاب بشقاب تبلیغاتی میناکاری سفارش شرکت راینیک</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550082</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/meenakari.jpg" alt="تندیس هدیه تبلیغاتی میناکاری"> <p class="text-center"><strong>تندیس تبلیغاتی میناکاری سفارش شرکت ملی نفت ایران</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550128</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/minakari.jpg" alt="قاب بشقاب هدیه تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>قاب بشقاب میناکاری اصفهان سفارش دانشگاه آزاد اسلامی</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550134</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/promotional-gift-16.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی قاب بشقاب میناکاری"> <p class="text-center"><strong>قاب میناکاری هدیه تبلیغاتی به سفارش کانون تبلیغاتی نقطه هنر</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550137</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/promotional-gift-14.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی قاب میناکاری بته جقه"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی قاب میناکاری سفارش وزارت آموزش پرورش سازمان دانش آموزی</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550072</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="گلدان تبلیغاتی میناکاری باکس دار"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی گلدان میناکاری باکس دار سفارش شرکت پرتو آذین یزد</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550095</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="ست گلدان و بشقاب میناکاری باکس دار تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>ست باکس میناکاری هدیه تبلیغاتی سفارش سازمان فنی و حرفه ای</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550113</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="قاب بشقاب تبلیغاتی میناکاری"> <p class="text-center"><strong>قاب بشقاب میناکاری اصفهان هدیه تبلیغاتی سفارش بیمه آسیا</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا: 7550043</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="قاب میناکاری طرح اصفهان تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی میناکاری سفارش بانک ملی ایران</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550110</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی قاب میناکاری طرح خورشید"> <p class="text-center"><strong>قاب میناکاری تبیلیغاتی طرح خورشید سفارش شرکت پویا سیستم</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550057</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="بشقاب میناکاری طرح اصفهان قاب دار تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>بشقاب میناکاری با قاب تبلیغاتی طرح اصفهان سفارش بانک شهر</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550058</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="قاب بشقاب میناکاری"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی بشقاب میناکاری قاب دار سفارش مخابرات اصفهان</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550082</strong></p> </div> <img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%BE%DB%8C%DA%86%D8%A7%D9%86.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی میناکاری اصفهان"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی قاب میناکاری طرح پیچان سفارش بیمه البرز</strong></p> <strong>کد کالا </strong></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی قاب میناکاری سفارش بانک ملی ایران</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550110</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%20%D8%AC%D9%82%D9%87.jpg" alt="خرید عمده میناکاری تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی قاب میناکاری بته جقه سفارش بیمه البرز</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550037</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="قاب میناکاری اصفهان تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی قاب میناکاری اصفهان سفارش بیمه آسیا</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550028</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="قاب میناکاری تبلیغاتی سه پروانه"> <p class="text-center"><strong>قاب سه پروانه هدیه تبلیغاتی سفارش شرکت کامپیوتری پویا سیستم</strong></p> <p class="text-center"><strong> کد کالا 7550063</strong></p> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%20%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%D9%88%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="تندیس میناکاری قدر دانی"> <p class="text-center"><strong>تندیس میناکاری تقدیر و تشکر سفارش شرکت دیبا</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550108</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="تندیس میناکاری تقدیر از دانش آموزان"> <p class="text-center"><strong>تندیس میناکاری تقدیر از دانش آموز سفارش دبیرستان علوم</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550104</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="گلدان میناکاری جعبه مشبک"> <p class="text-center"><strong>گلدان میناکاری تبلیغاتی سمینار سفارش شرکت آب و فاضلاب مشهد</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550086</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" alt="تندیس تبلیغاتی میناکاری طرح بته جقه"> <p class="text-center"><strong>تندیس هدیه تبلیغاتی میناکاری بته جقه پایه چوبی سفارش بیمه ایران</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550087</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="تندیس هدیه تبلیغاتی میناکاری"> <p class="text-center"><strong>تندیس هدیه تبلیغاتی بشقاب میناکاری سفارش شرکت هالی تور</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550104</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="گلدان میناکاری هدیه تبلیغاتی با درج لگو"> <p class="text-center"><strong>گلدان میناکاری جعبه مشبک تبلیغاتی سفارش اداره کل ورزش و جوانان استان یزد</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550086</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/banner/9.jpg" alt="قاب بشقاب میناکاری اصفهان"> <p class="text-center"><strong>قاب سه بشقاب میناکاری هدیه تبلیغاتی سفارش پارس خودرو</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550137</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/banner/8.jpg" alt="تندیس میناکاری شده اصفهان"> <p class="text-center"><strong>تندیس میناکاری تبلیغاتی سفارش شهرداری تهران مناسبت روز کارمند</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550207</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="گلدان جعبه دار میناکاری هدیه تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی میناکاری سفارش باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550086</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%20%D8%AC%D9%82%D9%87%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی تندیس پایه دار میناکاری"> <p class="text-center"><strong>تندیس میناکاری بته جقه تقدیر از بازنشستگان وزارت نیرو</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550118</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/enamel-promotional-1.jpg" alt="گلدان جعبه دار میناکاری هدیه تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی میناکاری با باکس مخمل سفارش گروه آرتین پولاد</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550202</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/enamel-promotional-2.jpg" alt="تندیس میناکاری هدیه تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>تندیس میناکاری شده اصفهان سفارش شرکت تاسیسات ساختمانی آسایش سازه</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550138</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/enamel-promotional-4.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی تندیس میناکاری اصفهان"> <p class="text-center"><strong>تندیس هدیه تبلیغاتی میناکاری سفارش هواپیمائی ماهان</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550140</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/enamel-promotional-5.jpg" alt="قاب بشقاب میناکاری هدیه تبلیغاتی"> <p class="text-center"><strong>قاب بشقاب میناکاری هدیه تبلیغاتی سفارش هواپیمائی کیش ایر</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550135</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/enamel-promotional-6.jpg" alt="قندان میناکاری هدیه تبلیغاتی باکس دار"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی صنایع دستی اصفهان سفارش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550090</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/enamel-promotional-3.jpg" alt="هدایای تبلیغاتی صنایع دستی اصفهان"> <p class="text-center"><strong>گلدان میناکاری با باکس مخمل هدایای تبلیغاتی سفارش شرکت ساختمانی فرادست</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550200</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/promotional-gift-13.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی قاب میناکاری طرح شمسه"> <p class="text-center"><strong>قاب میناکاری اصفهان هدیه تبلیغاتی سفارش بیمارستان آریا</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550113</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/promotional-gift-15.jpg" alt="هدیه تبلیغاتی قاب میناکاری طرح ان یکاد"> <p class="text-center"><strong>قاب میناکاری تبلیغاتی طرح ان یکاد سفارش سازمان بسیج کارگری</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550072</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="بشقاب میناکاری باکس دار"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی صنایع دستی بشقاب میناکاری 35 سانتی با امکان چاپ عکس دلخواه</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550131</strong></p> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive" src="https://taksabad.com/files/enamel/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="بشقاب میناکاری با باکس چمدانی شیشه دار"> <p class="text-center"><strong>هدیه تبلیغاتی صنایع دستی بشقاب میناکاری 35 سانتی با امکان چاپ عکس دلخواه</strong></p> <p class="text-center"><strong>کد کالا 7550131</strong></p> </div> </div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2018-12-29T06:18:08+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی فروشگاه اینترنتی صنایع دستی و میناکاری تهران http://minakari.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgba(152, 116, 161, 0.8); border-image: initial; box-shadow: rgba(152, 116, 161, 0.8) -2px 2px 6px 1px; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7" title="قاب میناکاری سه پروانه دارای ابعاد 57.5*27 سانتی متر، اثر حجازی از هنرمندان اصفهانی، قاب چوبی و پروانه های مسی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); outline: 0px; text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/17042/600x450/50/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب میناکاری سه پروانه حجازی 57.5*27 سانتی متر</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="138000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">138,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" title="قاب مینا کاری دارای ابعاد 24*24 سانتی متر، قاب چوبی مشبک، بشقاب میناکاری بر روی مس قطر 20 سانتی متر و اثر حجازی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/226038150178054190225158232086168056172134207217/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب مشبک مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب میناکاری جعبه مشبک 24*24 سانتی متر</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="74000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">74,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C" title="قاب میناکاری طرح خورشید شامل یک بشقاب میناکاری مسی با ابعاد 30*30 سانتی متر و قاب چوبی با ابعاد 35*35 سانتی متر و اثر هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/018111234093087230118082171128196081126145056131/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب بشقاب دیواری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب بشقاب میناکاری طرح خورشید</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="89000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">89,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="قاب میناکاری طرح اصفهان دارای قاب چوبی با ابعاد 35*35 و بشقاب میناکاری مسی با ابعاد 30*30 سانتی متر و اثر دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/158003085181063120119066069107010164118174061082/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب بشقاب" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب بشقاب میناکاری طرح اصفهان</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="89000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">89,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7" title="قاب مینا کاری طرح نیلگون دارای قاب چوبی با ابعاد 35*35 و بشقاب مسی میناکاری شده با ابعاد 30*30 سانتی متر و اثر دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/140216240181127005018085155018107251206167253110/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب میناکاری اصفهان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="discount-box" style="box-sizing: border-box; width: 52px; height: 52px; background-color: rgb(245, 125, 125); border-radius: 100%; position: absolute; top: 4px; right: 4px;"><div class="distop" style="box-sizing: border-box; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); margin: 7px 5px 0px; color: rgb(255, 255, 255);"><span class="disnum" style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; font-size: 14px; top: 1px; position: relative;">11%</span></div><div class="disbottom" style="box-sizing: border-box; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;">تخفیف</span></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب بشقاب میناکاری طرح نیلگون</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"><div class="disCount" style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; position: relative; left: 0px; float: left; margin-top: 5px; color: rgb(255, 0, 0); text-decoration-line: line-through;"><span class="priceP" style="box-sizing: border-box;">89,000</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="79000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">79,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8" title="قاب میناکاری مدل پیچان دارای قاب چوبی با ابعاد 35*35 ، بشقاب میناکاری در ابعاد 30*30 سانتی متر و اثر هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/171226084230254027048226217048226127212218037227/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب بشقاب میناکاری طرح پیچان</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="89000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">89,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/3-pcs-frame" title="قاب مینا کاری سه تکه شامل سه قاب چوبی در ابعاد 17.5.175و18.5*18.5 و 23 سانتی متر است که بشقاب مینا با ابعاد8-10 و 12 سانتی متر درون آن قرار دارند." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/012234095217028046142031114165185154063033094145/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب سه تکه مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/3-pcs-frame" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب سه تکه میناکاری</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="79000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">79,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span>&nbsp;</div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/isfahan" title="قاب میناکاری از جنس چوب دارای ابعاد 18.5*18.5 سانتی متر، دارای حاشیه چوبی و بشقاب مینا کاری با قطر 10 سانتی متر است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/187203092199031213207049211152234106150024050180/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب میناکاری اصفهان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/isfahan" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب میناکاری ابعاد 18.5*18.5 سانتی متر</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="42000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">42,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/plate-enamel" title="قاب میناکاری از جنس چوب با ابعاد 17.5*17.5 سانتی متر، طراحی روی چوب به صورت حاشیه و یک بشقاب مینا با قطر 8 سانتی متر است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/229105050143208146229008039247005194165197115007/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/plate-enamel" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب میناکاری ابعاد 17.5*17.5</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="29000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">29,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/mini-sugar-bowl" title="قندان مینا کاری دارای ابعاد 9.5*13 سانتی متر، دارای زیر کار مسی،در دار مناسب برای استفاده واقعی و یا تزیینی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/040157202088001057067229112097064198071240166025/%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قندان میناکاری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/mini-sugar-bowl" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قندان میناکاری طرح نگاره 9.5*13 سانتی متر</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="80000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">80,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF" title="قاب مینا دارای ابعاد 29.5*29.5 سانتی متر، طرح بته جقه از جنس مینا، تزیین چوبی و آیه ان یکاد برروی بته جقه می باشد." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/101063127211144251113039118078156143127193081242/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%82%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب بته جقه" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب بته جقه میناکاری</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="109000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">109,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/haft-seen" title="ظروف هفت سین جنس مینا شامل شش ظرف تو گود با قطر 11.5 سانتی متر و یک بشقاب تخت با قطر 15 سانتی متر است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/096098156188095018168221096148107205183102215169/%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ظرف هفت سین" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/haft-seen" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">ظروف سفره هفت سین میناکاری</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="228000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">228,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/inlaid" title="ساعت دیواری مینا کاری و خاتم کاری اصفهان ⏱ Enamel and Inlaid Wall Clock ✅ دارای ابعاد 36*36 سانتی متر✅ کار اصفهان ✅ دارای نقاشی برجسته✅ موتور تیک تاکی است" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/097224039246188133236162185222118128067173151075/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری خاتم و میناکاری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/inlaid" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">ساعت دیواری میناکاری و خاتم کاری اصفهان</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="95000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">95,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><span itemprop="price" content="184000" class="priceP" style="color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; box-sizing: border-box;"><br></span></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-12-29T05:49:28+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی عرضه مستقیم صنایع دستی اصفهان در تهران http://minakari.mihanblog.com/post/42 شاید برایتان جالب باشد که بتوانید انواع صنایع دستی اصفهان را در تهران به صورت مستقیم از تولید کننده خرید نمایید و گرفتار گران فروشی و یا کالای غیر اصل نگردید.<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;">کافی است بر روی هر محصول کلیک نمایید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="" width="200" height="94" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="تندیس گلدان میناکاری ساخته شده از پایه چوبی در ابعاد 6*13.5*26 سانتی متر، گلدان میناکاری شده 16 سانتی متری، گلدان جنس مس و اثر دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/215045159129015158217058048138002032023126246084/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="تندیس میناکاری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">تندیس گلدان میناکاری 16 سانتی</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="89000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">89,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="تندیس هدیه و تبلیغاتی میناکاری طرح ان یکاد با ابعاد 13*6*29 سانتی متر ساخته شده از چوب، بشقاب میناکاری با قطر 12 سانتی متر و آیه شریفه ان یکاد مناسب هدایای تبلیغاتی و دکوراسیون" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/133044210157109058148074038086176218056178176156/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="تندیس میناکاری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">تندیس هدیه و تبلیغاتی میناکاری طرح ان یکاد</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="69000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">69,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AC%D8%A7-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="تندیس جاقلمی ساخته شده از پایه چوبی به ابعاد 8*9*23 سانتی متر و بشقاب مینا با قطر 9 سانتی متر مناسب برای هدیه و هدیه تبلیغاتی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/088124236092220023058063181132136158178093084157/%D8%AC%D8%A7-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="جا قلمی رومیزی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AC%D8%A7-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">تندیس جا قلمی میناکاری</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="41000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">41,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1" title="گلدان مینا کاریذ روی مس دارای ارتفاع 20 سانتی متر،جعبه پلکسی گلاس شفاف ابعاد 9.5*9.5*27.5 سانتی مترو تولید دست ه8نرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/185012141036176174126062181071239138138100024238/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="گلدان مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">گلدان میناکاری با جعبه شفاف</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="108000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">108,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9" title="قندان میناکاری با جعبه چوبی مشبک ENAMEL SUGAR BOWL -netted box از جنس مس،جعبه چوبی مشبک با ابعاد 11*11.3*14 سانتی متر و اثر دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/010188137160142150079135103164208096053025183209/%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قندان میناکاری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قندان میناکاری با جعبه مشبک</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="90000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">90,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9" title="گلدان میناکاری با جعبه چوبی مشبک ENAMEL VASE 16cm-netted box دارای ارتفاع 16 سانتی متر،جنس مس،جعبه چوبی مشبک با ابعاد 6.8*7*17.5 سانتی متر و اثر دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/234171061067026253001219011191096045120094014091/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="مینا گلدان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">گلدان میناکاری 16 سانتی با جعبه مشبک</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="73000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">73,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87" title="گلدان میناکاری شده اصفهان دارای ارتفاع 20 سانتی متر،جنس مس،جعبه چوبی مشبک با ابعاد 8.5*8.5*22.5 سانتی متر و اثر دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/040163217011091170055055113177221074075062070099/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="مینا گلدان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">گلدان میناکاری 20 سانتی با جعبه مشبک</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="95000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">95,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" title="گلدان میناکاری دارای ارتفاع 25 سانتی متر،قطر 10 سانتی متر،جعبه مشبک زیبا چوبی و اثر دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/148129081235079027024092138199059084249002019152/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="گلدان مینا اصفهان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">گلدان میناکاری 25 سانتی با جعبه مشبک</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="113000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">113,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C" title="تندیس تبلیغاتی میناکاری طرح بته جقه میناکاری، دارای ابعاد 12*31 سانتیمتر،پایه چوبی برای قرار دان پلاک تبلیغاتی و یا حک لیزری است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/016234035153228126074188046173065242131138159015/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="تندیس تبلیغاتی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">تندیس هدیه و تبلیغاتی میناکاری طرح بته جقه</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="125000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">125,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8" title="قاب مینا دارای جعبه چوبی 36*36 سانتی متر، حاشیه مشبک داخلی،بشقاب میناکاری روی مس با ابعاد 29*29 سانتی متر و ساخت هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/131100134204051137199063170020179101023032137093/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب بشقاب" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب بشقاب میناکاری جعبه مشبک 36*36 سانتی متر</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="109000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">109,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7" title="قاب پروانه میناکاری دارای قاب چوبی ابعاد 20*20 سانتی متر،پروانه میناکاری روی مس ابعاد 10*9 سانتی متر و اثر هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/108024071167054005033236123118040242032182149005/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب-مینا-کاری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب پروانه میناکاری 20*20 سانتی متر</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="49000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">49,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF" title="قاب میناکاری طرح ان یکاد دارای قاب چوبی در ابعاد 39*29*.5 سانتی متر،طرح بته جقه میناکاری از جنس مس با طرح آیه شریفه ان یکاد است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/153148029001049159113042000226231194237245174138/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب میناکاری بته جقه ان یکاد</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="109000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">109,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgba(152, 116, 161, 0.8); border-image: initial; box-shadow: rgba(152, 116, 161, 0.8) -2px 2px 6px 1px; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%AC" title="قاب مینا کاری طرح بته سرکج دارای قاب چوبی با ابعاد 39*29 سانتی متر،میناکاری از جنس مس در ابعاد 13*23 سانتی متر با طرح بته جقه و اثر هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/18435/600x450/50/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%82%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%AC" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب میناکاری طرح بته سرکج</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="109000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">109,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-12-29T05:35:59+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی سفارش ظروف میناکاری شده با طرح های جدید سایت http://minakari.mihanblog.com/post/41 برای راضی کردن سلایق مختلف مشتریانمان، همواره در حال اضافه کردن طرح های جدید و متنوع به سایت هستیم. ظروف میناکاری شده هم به صورت تکی و هم به صورت عمده، ارایه شده و در تهران و سایر شهرستان ها پخش می گردند. قیمت هایی که در سایت عرضه شده اند قیمت خرید تکی هستند و چنانچه تمایل به خرید عمده دارید کافی است با شماره تلفن های مندرج در سایت تماس گرفته تا از قیمت و نحوه ارسال مطلع گردید.<div style="text-align: center;"><div class="white" style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify;"><div class="pdc-sec t-padding-l5" style="box-sizing: border-box; position: relative; padding-left: 5px;"><div class="row t-margin" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;"><div class="profiPdc" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;"><br></div><div class="profiPdc" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;"><br></div><div class="profiPdc" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;"><div class="category-text" style="box-sizing: border-box; padding: 7px 15px;"><ul class="related-links" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px;"><li style="box-sizing: border-box; padding: 9px 10px; list-style: none; float: right; border-radius: 5px; margin: 0px 5px 5px; background-color: rgb(243, 120, 71);"><a title="هدیه تبلیغاتی میناکاری" href="https://taksabad.com/enamel-promotional-gift" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;">هدیه تبلیغاتی میناکاری با لوگو</a></li><li style="box-sizing: border-box; padding: 9px 10px; list-style: none; float: right; border-radius: 5px; margin: 0px 5px 5px; background-color: rgb(201, 5, 74);"><a title="گلدان میناکاری" href="https://taksabad.com/enamel-vase" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;">گلدان میناکاری</a></li><li style="box-sizing: border-box; padding: 9px 10px; list-style: none; float: right; border-radius: 5px; margin: 0px 5px 5px; background-color: rgb(222, 163, 46);"><a title="تندیس میناکاری" href="https://taksabad.com/enamel-statue" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;">تندیس میناکاری</a><a title="قاب میناکاری" href="https://taksabad.com/Enamel-Frame" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;">قاب میناکاری</a></li><li style="box-sizing: border-box; padding: 9px 10px; list-style: none; float: right; border-radius: 5px; margin: 0px 5px 5px; background-color: rgb(107, 49, 71);"><a title="پارچه قلمکار" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/ghalamkari" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;">سفره قلمکار</a></li><li style="box-sizing: border-box; padding: 9px 10px; list-style: none; float: right; border-radius: 5px; margin: 0px 5px 5px; background-color: rgb(8, 44, 240);"><a title="فیروزه کوبی" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/turquoise" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;">فیروزه کوبی اصفهان</a></li></ul></div><div class="white" style="box-sizing: border-box;"><div class="row container" style="box-sizing: border-box; width: 1170px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding-right: 15px; padding-left: 15px;"><div class="categories-pagination" style="box-sizing: border-box; float: left;"></div></div></div></div><div class="profiPdc" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;"><br></div><div class="profiPdc" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;"><br></div><div class="profiPdc" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;"><br></div><div class="profiPdc" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;"><br></div><div class="profiPdc" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;"><br></div><div class="profiPdc" style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><div class="row container" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; width: 1170px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; text-align: justify;"><div class="categories-pagination" style="box-sizing: border-box; float: left;"><div class="row t-margin" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;">&nbsp;<ul class="pagination profiPg t-margin7" style="box-sizing: border-box; margin: 7px 0px 3px 8px; display: inline-block; padding-right: 0px; border-radius: 4px; direction: ltr; padding-left: 0px;"><li class="active" style="box-sizing: border-box; list-style: none; float: left; position: relative;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; padding: 6px 0px; margin: 2px; line-height: 1.42857; float: left; border: 0px rgb(255, 255, 255); color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(143, 63, 176); width: 36px; height: 31px; font-size: 15px; text-align: center; vertical-align: top; border-radius: 5px; z-index: 2; cursor: default; box-shadow: none;">1</span></li><li class="" style="box-sizing: border-box; list-style: none; float: left; position: relative;"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels?page=2" ng-click="refresh($event, 2)" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(233, 233, 233); text-decoration-line: none; color: rgb(143, 63, 176); position: relative; padding: 6px 0px; margin: 2px; line-height: 1.42857; float: left; border: 0px; width: 36px; height: 31px; font-size: 15px; text-align: center; vertical-align: top; border-radius: 5px;">2</a></li></ul></div></div></div><div class="pdc-sec t-padding-l5" style="box-sizing: border-box; position: relative; padding-left: 5px; text-align: justify;"><div class="row t-margin" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;"><div class="profiPdc" style="box-sizing: border-box;"><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/plate" title="قاب میناکاری اصفهان شامل قاب چوبی با ابعاد 21*21 سانتی متر، بشقاب میناکاری شده با قطر 15 سانتی متر و جنس مس، حلقه آویز می باشد." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/001043150044009015108051015118032011188112021219/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/plate" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب بشقاب مینا ابعاد 21*21 سانتی متر</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="59000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">59,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/enamel-frame" title="قاب بشقاب میناکاری زمینه مشبک 35 سانتی Enamel Frame 35cm دارای یک بشقاب میناکاری شده به قطر 30 سانتی متر با نقوش ظریف میناکاری مناسب هدیه تبلیغاتی و هدیه به عزیزانتان" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/244059053094041229119191239253148251060146156071/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب میناکاری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/enamel-frame" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب بشقاب میناکاری زمینه مشبک 35 سانتی</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="89000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">89,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/enamel-statue-vase" title="تندیس گلدان میناکاری 8 سانتی طرح محراب ENAMEL STATUE VASE دارای ابعاد کلی 23*12*5 سانتی متر با یک گلدان میناکاری کوچک با ارتفاع 8 سانتی متر مناسب هدیه تبلیغاتی می باشد" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/195161116016097001150209107075146252107130138078/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="تندیس میناکاری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/enamel-statue-vase" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">تندیس میناکاری با گلدان 8 سانتی طرح محراب</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="color: rgb(149, 24, 164); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="52000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">52,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/copper-vase" title="گلدان مس و پرداز enamel and copper vase دارای ارتفاع 26 سانتی متر، جنس گلدان مس، میناکاری به روش پرداز، کیفیت بالا، مقاوم در برابر تغییر دما و آفتاب و ساخت دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/040137250171048169165055199086228244249197060118/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="گلدان پرداز و مس" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/copper-vase" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">گلدان مس و پرداز ارتفاع 26 سانتی متر</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="229000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">229,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/3-plate-enamel-frame" title="قاب میناکاری دارای ابعاد 18*38 سانتی متر، شامل سه بشقاب مینا با قطر های 12،10.5 و 9 سانتی متر، جنس مس و اثر دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/248002107088220253047198100071169250003187251004/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/3-plate-enamel-frame" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب میناکاری سه بشقاب مشبک</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="79000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">79,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/small-enamel-frame" title="قاب مینا کاری دارای قاب چوبی با ابعاد 20*20 سانتی متر، بشقاب مینا از جنس مس، قطر بشقاب 16 سانتی متر و ساخت دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/063190048154093087196134221045214097046231201113/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب بشقاب مینا" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/small-enamel-frame" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب میناکاری اصفهان</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="44000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">44,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="باکس ست گلدان و بشقاب میناکاری شامل باکس8*23*40.5 سانتی متر، دو گلدان با ارتفاع 16 سانتی متر و یک بشقاب باقطر 20 سانتی متر است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/208122079238176028130179006130254228180129163216/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="میناکاری جعبه دار" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">باکس ست گلدان و بشقاب میناکاری</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="179000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">179,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 233, 233); border-image: initial; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" title="قاب مبناکاری دارای قاب چوبی با ابعاد 26.5*26.5 سانتی متر، بشقاب میناکاری روی مس با قطر 20 سانتی متر و اثر دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/019015173182168211010176233144143249159226025197/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="قاب میناکاری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">قاب میناکاری اصفهان</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="69000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">69,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; float: right; width: 283.75px; margin-bottom: 10px;"><div class="row c-product " style="box-sizing: border-box; height: auto; margin-bottom: 5px; border-width: 2px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgba(152, 116, 161, 0.8); border-image: initial; box-shadow: rgba(152, 116, 161, 0.8) -2px 2px 6px 1px; margin-right: 5px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><div class="products-item " style="box-sizing: border-box; height: 182px !important;"><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom " style="box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="تندیس میناکاری و چوب شامل گلدان میناکاری با ارتفاع 20 سانتی متر، پایه چوبی با ابعاد 6.5*16*30 سانتی متر، امکان درج لوگو یا نام و اثر دست هنرمندان اصفهانی است." style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; direction: rtl;"><div class="img" style="box-sizing: border-box;"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/21120/600x450/50/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="تندیس میناکاری" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: block; max-width: 100%; height: auto; padding: 0px; margin: 0px auto; line-height: 1.42857; background-color: transparent; border-radius: 0px; box-shadow: 0px 0px 0px;"></div></a></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 246.75px;"></div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 10px 10px 5px; float: right; width: 266.75px;"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><div itemprop="name" class="p-name text-white" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 8px; height: 45px; vertical-align: middle; margin-top: 10px; text-align: right; background-color: rgb(204, 0, 0);">تندیس گلدان میناکاری 20 سانتی</div></a></div><div style="box-sizing: border-box; padding: 10px 10px 5px;"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 246.75px; height: 25px;"></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 246.75px; color: rgb(149, 24, 164); font-size: 14px; text-align: left; white-space: nowrap; margin-bottom: 5px;"><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; position: relative; margin-top: 5px; float: left;"><span itemprop="price" content="99000" class="priceP" style="box-sizing: border-box;">99,000</span>&nbsp;<span itemprop="priceCurrency" content="IRR" style="box-sizing: border-box;">تومان</span></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="profiPdc" style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; box-sizing: border-box;"><div class="white" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><div class="pdc-sec t-padding-l5" style="box-sizing: border-box; position: relative; padding-left: 5px;"><div class="row t-margin" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;"></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-11-05T16:18:00+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی مدلهای زیبای ظروف میناکاری تهران http://minakari.mihanblog.com/post/39 <div align="right">میناکاری یکی از هنرهای دستی با قدمت ۵۰۰۰ هزار ساله در کشور ایران است٬ شهر اصفهان پیشرو در هنر میناکاری است و از اصفهان به عنوان مهد میناکاری یاد میشود٬ این هنر از زمان ساسانیان در ایران آغاز شد و در دوران صفوی به اوج شکوه خود رسید٬ دوران طلایی هنر ایران دوران صفوی است‌. این هنر هم اکنون در اصفهان رونق دارد و هنرمندان زیادی در شهر اصفهان به خلق این آثار زیبا مشغولند. محصولات میناکاری از جنس مس ساخته شده است و این محصولات بعد از اجرای چندین مرحله یعنی قلم زنی٬ نقاشی و پخت در کوره به این شکل زیبا در می آیند. این محصولات مناسب برای هدیه دادن و هم چنین برای تزیین و دکوراسیون منزل و محل کار میباشد. هنرمندان میناساز آثار مختلفی را با عشق خلق میکنند این آثار عبارتند از بشقاب٬ گلدان٬ کاسه و قدح٬ قاب های عکس٬ تابلو های مینا و... هم چنین درها٬ پنجره ها و ضریح های امکان مذهبی و به خصوص حرم امامان.</div><div align="right"><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66849/PicsArt_11-03-07.09.13.jpg" alt="مرکز فروش میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>این هنر امروزه طرفداران زیادی دارد و بسیاری از افراد برای زینت بخشیدن به خانه ی خود و یا هدیه دادن به عزیزانشان این ظروف را خریداری میکنند.<a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="مرکز فروش میناکاری تهران"> مرکز فروش میناکاری تهران</a><a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="مرکز فروش میناکاری تهران"> </a>یک فروشگاه اینترنتی است که پیشرو در ارائه ی ظروف میناکاری است و این ظروف را به سراسر کشور ارسال میکند٬ شما میتوانید با مراجعه به این فروشگاه٬ مشخصات محصولات میناکاری به همراه عکس آن ها را مشاهده کنید و با یک کلیک آنها را خریداری کنید و این ظروف را در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید. جهت سفارش عمده با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.</div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="" width="265" height="125"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div>در این مقاله چند مدل از زیباترین مدلهای ظروف<a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="میناکاری تهران"> میناکاری تهران</a> را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم که خواهید دید‌.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66848/PicsArt_11-06-06.46.20.jpg" alt="میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div>قاب بشقاب میناکاری:</div><div>بشقاب میناکاری شده از جنس مس و دارای قطر ۲۰ سانتی متر است که در یک قاب چوبی به ابعاد ۳۱*۳۱ سانتی متر و از جنس pvc &nbsp;قرار گرفته است و پشت قاب یک قلاب جهت نصب روی دیوار تعبیه شده است٬ وزن این محصول ۱۳۰۰ گرم است٬ این محصول زیبا ساخت دست هنرمندان اصفهانی است که آن را با عشق و علاقه خلق کرده اند.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66845/PicsArt_11-06-06.48.55.jpg" alt="میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div>شکلات خوری مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی مدل پایه دار طرح مارپیچی:</div><div>این محصول زیبا دارای ابعاد ۳۵*۱۸*۱۸ سانتی متر است٬ جنس بدنه محصول از مس است و وزن آن ۱۱۰۰ گرم است٬ این شکلات خوری هم جنبه ی مصرفی دارد و هم جنبه ی تزیینی. این محصول ساخت دست استاد مرتضی اسماعیلی است که بعد از چندین مرحله یعنی قلم زنی٬ نقاشی و پخت در کوره به شکل حاضر در آمده است.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66847/PicsArt_11-06-06.48.06.jpg" alt="فروشگاه میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div>قاب بشقاب میناکاری طرح ستاره:</div><div>این قاب دارای ابعاد ۳۵*۳۵ سانتی متر است و درون آن یک بشقاب مسی میناکاری شده باقطر ۲۹ سانتی متر قرار دارد٬ این قاب اثر دست اسناد پاک نهاد است٬ استاد پاک نهاد از هنرمندان خوش ذوق و سلیقه اصفهانی است.&nbsp;</div><div>فروشگاه تک سبد برای این محصول زیبا۱۱ درصد تخفیف در نظر گرفته &nbsp;یعنی شما به جای پرداخت ۸۹۰۰۰ تومان تنها با پرداخت ۷۹۰۰۰ تومان میتوانید صاحب این قاب زیبا شوید.</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66846/PicsArt_11-06-06.47.10.jpg" alt="خرید میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;">قیمت:79000 تومان</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rMiOj/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div> text/html 2018-11-04T11:34:46+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی مینای خانه بندی هنری گرانبها اما روبه زوال http://minakari.mihanblog.com/post/38 <div align="right">مینای خانه بندی یک روش میناکاری کهن است که &nbsp;در این روش میناکاری از سیم مفتول بسیار نازک استفاده میشود٬ برای شروع کار هنرمند میناساز مفتول را به هرشکلی که در نظرش است٬ در می آورد و آنها را روی کار می‌ چسباند٬ سپس آن را با یک لایه شیشه میپوشاند یپس محصول را در کوره با درجه حرارت ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد قرار میدهد تا مفتول ها ذوب شوند و این مفتول کل سطح محصول را پوشش دهد و به آن جوش بخورد٬ بعد از انجام تمام مراحل بالا مقداری رنگ روی سطح محصول پاشیده میشود٬ به صورتی که کل سطح پرشود. بعد از پاشیدن رنگ دوباره محصول را درکوره با درجه حرارت ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد قرار میدهند.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66426/PicsArt_11-04-02.42.37.jpg" alt="میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>این روش قدیمی٬ قدمتی نزدیک به ۵۰۰۰ هزار سال دارد ولی متاسفانه اکنون در حال انقراض است٬ تعدا بسیار کمی از هنرمندان از این شیوه استفاده میکنند. امروزه مینای نقاشی رواج زیادی دارد و اکثرا هنرمندان از مینای نقاشی استفاده میکنند.</div><div>یکی از مشکلات مینای خانه بندی که باعث کم شدن تولید مینای خانه بندی٬ شده میتوان به چیدن مفتول و جوش دادن آنها اشاره کرد٬ این مرحله نیازمند ظرافت و دقت بسیار بالا است و تعداد هنرمندانی که بتوانند این مرحله سخت را با ظرافت انجام دهند٬ بسیار کم است. <br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66423/PicsArt_11-04-02.40.02.jpg" alt="میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div>از دیگر عوامل کاهش تولید این است که سنگ های مخصوص این هنر در ایران یافت نمیشود و هنرمندان مجبورند این سنگ هارا با قیمت بالا از کشورهای آمریکا، آلمان یا هندوستان خریداری کنند.</div><div>پژوهشگران امروزه با ابداع مینای خانه بندی حجم این هنر در حال انقراض را تا حدودی احیا کرده اند.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66425/PicsArt_11-04-02.41.43.jpg" alt="مرکز فروش میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>گردن آویز مینای خانه بندی:</div><div>این گردن آویز زیبا به شیوه مینای خانه بندی ساخته شده و بسیار زیبا و چشم نواز است٬ ابعاد این گردن آویز ۲*۲ سانتی متر میباشد. این محصول ضدخش و مقاوم در برابر ضربه است. به دلیل وجود مس این گردن آویز خاصیت درمانی دارد.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66424/PicsArt_11-04-02.40.52.jpg" alt="فروشگاه میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>قندان پایه دار ۲۲*۱۲ سانتی متر- مداح الحسینی:</div><div>ظرف های پایه دار مینا بسیار زیبا هستند٬ این قندان یکی از ظروف پایه دار زیبا است که هم جنبه ی تزیینی دارد و هم جنبه ی مصرفی. این قندان دارای ارتفاع ۲۲ سانتی متر و عرض ۱۲ سانتی متر است٬ جنس بدنه آن از مس و ساخت دست استاد مداح الحسینی است. قیمت این قندان زیبا در <a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="فروشگاه میناکاری تهران">فروشگاه میناکاری تهران </a>۱۸۴۰۰۰ تومان است.</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66421/PicsArt_11-04-02.37.07.jpg" alt="خرید میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div align="center">قیمت:184000 تومان</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/sugar-bowl" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div align="center"><br></div><br><div align="center"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GoIqW/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div>انگشتر مینای خانه بندی:</div><div>این انگشتر زیبا از جنس مس است و به روش مینای خانه بندی تولید شده است٬ ابعاد آن ۲.۵*۲.۵ سانتی متر است. رنگ های مینای خانه بندی داخل کوره تل ۸۵۰ درجه پخته شده و کاملا ثابت و قابل شستشو میباشد.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66422/PicsArt_11-04-02.39.07.jpg" alt="قیمت انواع بشقاب میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>اگر قصد خرید <a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="میناکاری در تهران">میناکاری در تهران</a> را دارید٬ میتوانید به فروشگاه اینترنتی تک سبد مراجعه کنید و این محصولات زیبا را به صورت تکی یا عمده سفارش دهید٬ جهت سفارش عمده با ما تماس بگیرید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="" width="265" height="125"></div> text/html 2018-11-03T23:08:07+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی استفاده از میناکاری در ساخت جواهرات http://minakari.mihanblog.com/post/37 <div>برای خاص کردن جواهرات از گذشته در کشور های مختلف از هنر میناکاری استفاده میشد. امروزه این کار بیشتر ماشینی شده ولی بااین حال هنوز هنرمندانی هستند که به روش دستی این کار را روی جواهرات انجام می دهند٬ که ارزش این جپاهرات نسبت به نمونه های ماشینی بسیار بیشتر است چون ساخت دست هنرمندان است.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66335/PicsArt_11-03-07.00.25.jpg" alt="مرکز فروش میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>میناکاری سرد:</div><div>در میناکاری سرد جواهرات را با رنگ مایع و بدون گرمادهی رنگ آمیزی میکنند٬ استادکار لایه رنگ را با ضخامت مناسب توسط یک ابزار ساده نوک تیز روی جواهر میکشد٬ بعد از خشک شدن رنگ بر روی جواهرات٬ رنگ حالت سرامیکی براقی به خود میگیرد. بعد از اتمام رنگ آمیزی جواهر در دمای معمولی اتاق تا ۴۸ ساعت قرار میگیرد٬ این کار ارزشمند نیازمند صبر وحوصله ی فراوان است چون ممکن است مثلا رنگ کردن گوشواره یک روز کامل زمان ببرد. سرعت و دقت لازمه ی میناکاری سرد است به همین دلیل هرکسی قادر به انجام این کار نیست٬ میناکاری سرد دوام بسیار بالایی دارد.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66334/PicsArt_11-03-07.01.33.jpg" alt="میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div>میناکاری گرم:</div><div>این روش نسبت به روش قبل پیچیده تر است٬ لایه رنگ توسط استادکار روی جواهرات کشیده میشود٬ پس از کشیدن لایه رنگ جواهر را در کوره با درجه حرارت ۷۰۰-۹۰۰ درجه سانتی‌گراد قرار میدهند٬ گاهی ۲۰ مرتبه ممکن است این کار تکرار شود٬ از سختی های مینای گرم این است که استاد کار کنترلی بر پروسه قوام یافتن جواهرات ندارد.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66333/PicsArt_11-03-07.05.25.jpg" alt="میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>ظروف و زیور آلات میناکاری شده محبوبیت زیادی دارد٬ زیرا رنگ و طرح ها٬ &nbsp;جلوه ی ویژه ای به ظروف و زیور آلات معمولی میبخشد.</div><div><a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="فروشگاه میناکاری تهران">فروشگاه میناکاری تهران</a> مجموعه ای از این زیور آلات و ظروف میناکاری شده را در اختیار شما عزیزان قرار داده است.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66330/PicsArt_11-03-07.09.13.jpg" alt="فروشگاه میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>گردنبد زنانه طرح آفتاب:</div><div>این گردنبند دست ساز است‌ و طرح های اصیل ایرانی با دست بر روی سنگ سبز کشیده شده است این طرح های اصیل٬ زیبایی گردنبند را دوچندان کرده است. جنس یراق و زنجیر این گردنبند از استیل با روکش طلاست.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66332/PicsArt_11-03-07.06.29.jpg" alt="خرید میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>گلدان میناکاری ۲۰ سانتی با جعبه مشبک:</div><div>این گلدان زیبا دارای ارتفاع ۲۰ سانتی متر است٬ جنس آن تز مس اعلا میباشد که درون جعبه چوبی مشبک با ابعاد ۸.۵*۸.۵*۲۲ سانتی متر قرار گرفته است٬ این جعبه مشبک زیبایی گلدان را دوچندان کرده است. این گلدان ساخت دست هنرمندان اصفهانی است.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66331/PicsArt_11-03-07.07.17.jpg" alt="قیمت انواع بشقاب میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;">قیمت:95000 تومان</div><div style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87" target="" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://taksabad.com/Files/Button/buttonaftergradient.jpg" alt="خرید محصول " width="200" height="69"></a></div><div><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/tUsKf/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>هموطنان عزیز تهرانی که قصد خرید زیور آلات و ظروف میناکاری را دارند میتوانند به <a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="مرکز فروش میناکاری در تهران">مرکز فروش میناکاری در تهران</a> یعنی فروشگاه تک سبد مراجعه کنند و این محصولات را به صورت تکی یا عمده سفارش دهند٬ برای سفارش با تعداد بالا با ما تماس بگیرید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="" width="265" height="125"></div> text/html 2018-11-02T15:25:21+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی ظروف میناکاری یک هدیه تبلیغاتی فاخر http://minakari.mihanblog.com/post/36 <div>هدیه تبلیغاتی٬ هدیه ای است که نام تجاری٬ آرم یا لگوی یک سازمان روی آن حک میشود‌. سازمان ها برای معرفی و تبلیغ برند و جذب مشتری از هدایای تبلیغاتی استفاده میکنند٬ بعضی از هدایای تبلیغاتی وارداتی٬ دوام و ماندگاری ندارند یکی از امتیازهای مهم هدایای تبلیغاتی٬ ماندگاری آن ها است٬ ظروف میناکاری از این امتیاز برخوردارند و ماندگاری زیادی دارند و تا سالهای سال٬ سالم باقی می مانند.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66227/PicsArt_11-02-07.40.04.jpg" alt="مرکز فروش میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>&nbsp;اگر بدنبال یک هدیه تبلیغاتی فاخر و نفیس هستید٬ ظروف میناکاری بهترین گزینه است. هنر میناکاری از صنایع دستی اصفهان است که غالبا روی فلز مس انجام میشود این محصولات باکیفیت توسط هنرمندان اصفهانی ساخته میشوند‌. فلز مس قابلیت چکش خواری بسیار زیادی دارد و قیمت پایین تری نسبت به طلا و نقره دارد. در هنر میناکاری رنگهای متنوعی به کار رفته میشود مثل: رنگ آبی لاجورد٬ رنگ قرمز مایل به بنفش٬ رنگ سبز٬ رنگ مشکی و رنگ طلایی٬ البته محصولات میناکاری غالبا با رنگ آبی فیروزه ای٬ آبی آسمان٬ آبی لاجوردی و... عرضه میشوند.</div><div><br></div><br><div align="center"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/l2XnC/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><br><br></div><div><br></div><div>محصولات میناکاری تنوع زیادی دارند مانند: گلدان میناکاری٬ بشقاب میناکاری٬ تندیس میناکاری و...</div><div>اگر در تهران هستید و قصد خرید هدیه تبلیغاتی میناکاری را برای ماندگار شدن برند خود دارید به <a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="مرکز فروش میناکاری تهران">مرکز فروش میناکاری تهران</a> مراجعه کنید٬ شما میتوانید این ظروف را به صورت عمده و تکی سفارش دهید٬ با خرید عمده از ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف بهره مند شوید٬ برای هماهنگی جهت خرید عمده با ما تماس بگیرید.</div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="" width="200" height="94"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div><br></div><div>قاب بشقاب میناکاری طرح سوگل:</div><div>این قاب یک هدیه تبلیغاتی نفیس است٬ قاب چوبی دارای ابعاد ۳۵*۳۵ سانتی متر است و کف قاب با مخمل مشکی پوشیده شده است٬ ترکیب بشقاب میناکاری با مخمل مشکی زیبایی آن را دوچندان کرده است. بشقاب از جنس مس با قطر ۲۹ سانتی متر است و کاردست هنرمندان اصفهانی است. فروشگاه تک سبد برای این قاب زیبا تخفیف ۱۱ درصدی در نظر گرفته است یعنی به جای ۸۹۰۰۰ تومان این قاب را تنها به قیمت ۷۹۰۰۰ تومان خریداری کنید.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66226/PicsArt_11-02-07.39.16.jpg" alt="فروشگاه میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center">قیمت:79000 تومان</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div>گلدان میناکاری:</div><div>این گلدان زیبا از جنس مس است و بعد از چندین مرحله یعنی: قلمزنی٬ نقاشی و پخت در کوره به شکل حاضر در آمده است٬ ارتفاع گلدان ۲۵ سانتی متر است و وزن آن ۰/۵ کیلو گرم است٬ این گلدان ساخت دست هنرمندان اصفهانی است.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66229/PicsArt_11-02-07.43.00.jpg" alt="خرید میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div>ساعت دیواری میناکاری طرح خورشید قطر ۲۵ سانتی متر:</div><div>ساعت یکی از بهترین و کارآمد ترین هدایای تبلیغاتی است٬ چون هرثانیه در معرض دید افراد است و هر لحظه برند شما را میبیند٬ اگر این ساعت میناکاری باشد که ارزش هدیه دو چندان میشود. این ساعت دارای قطر ۲۵ سانتی متر است و ساخت دست هنرمندان اصفهانی است<span style="font-size: 11px;">.</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66228/PicsArt_11-02-07.41.48.jpg" alt="مرکز خرید میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>برای <a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="خرید میناکاری تهران">خرید میناکاری تهران</a> به سایت تک سبد مراجعه کنید.</div> text/html 2018-11-02T02:40:19+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی فروش ظروف میناکاری تهران بانازلترین قیمت بازار http://minakari.mihanblog.com/post/35 <div>میناکاری از هنرهای اصیل ایرانی است که٬ روی فلز مس انجام میشود. میناکاری هنر درخشان آتش و خاک است‌٬ سابقه آن به ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد می رسد. نمونه های قدیمی میناکاری نشان می دهد که این هنر مانند بسیاری از هنر ها در ایران پیدا شده و از ایران به سایر کشور ها منتقل شده است. هنر میناکاری از اختراعات خلاقانه ی هنرمندان کشور ایران است.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66161/PicsArt_11-02-07.14.34.jpg" alt="خرید میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;از فلزاتی مانند مس٬ نقره٬ ورشو و برنج برای فراهم کردن زیر ساخت استفاده میشود که فلز مس از بقیه بیشتر استفاده میشود چون حالت چکش خواری دارد. شهر اصفهان از مراکز عمده میناکاری است که در سراسر میدان بزرگ این شهر یعنی میدان نقش جهان که در مرکز شهر اصفهان قرار دارد٬ استادان ماهری را میتوان دید که مشغول آفرینش آثار میناکاری هستند. شرکت تک سبد در مرکز تولید میناکاری یعنی اصفهان قرار دارد و این شرکت رابط بین تولیدکنندگان ظروف میناکاری با تمامی شهر های ایران است٬ و انواع ظروف میناکاری را به صورت مستقیم از تولیدکنندگان در سراسر کشور توزیع میکند و شما میتوانید این ظروف را به صورت تکی و عمده و با نازلترین قیمت از این سایت خریداری کنید٬ جهت خرید با تعداد بالا با ما تماس بگیرید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="" width="265" height="125"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div>قاب سه بشقاب میناکاری:</div><div>قاب چوبی دارای ابعاد ۱۷.۵*۳۹ سانتی متر میباشد٬ سه بشقاب با سایز بزرگ٬ متوسط و کوچک در این قاب قرار دارد و جنس بشقاب ها از مس اعلا است و ساخت دست هنرمندان باسلیقه اصفهانی است.</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66160/PicsArt_11-02-07.13.36.jpg" alt="مرکز فروش میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;">قیمت:59000 تومان</div><div style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>آینه و شمعدان میناکاری تاج دار:</div><div>این آینه دارای ابعاد ۶۳*۴۷ سانتی متر است و شمعدان دارای ارتفاع ۲۱ سانتی متر میباشد٬ وزن این محصول ۶ کیلوگرم است و رنگ آن آبی لاجوردی و آب فیروزه ای است. این محصول اثر دست هنرمندان اصفهانی است‌.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66162/PicsArt_11-02-07.15.58.jpg" alt="فروشگاه میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>قاب بشقاب میناکاری طرح سما:</div><div>این قاب یکی از زیباترین محصولات <a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="فروشگاه میناکاری تهران">فروشگاه میناکاری تهران </a>است٬ جنس قاب از چوب و دارای ابعاد ۳۵*۳۵ سانتی متر است٬ بشقاب داخل قاب از جنس مس و دارای قطر ۲۹ سانتی متر میباشد٬ این بشقای زیبا بعد از چندین مرحله به شکل حاضر در آمده است٬ این قاب زیبا ساخت دست هنرمندان باسلیقه اصفهانی است.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66159/PicsArt_11-02-07.12.11.jpg" alt="میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;">قیمت:79000 تومان</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>برای خرید این محصولات به<a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="مرکز فروش میناکاری در تهران"> مرکز فروش میناکاری در تهران</a> یعنی سایت تک سبد مراجعه کنید.</div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><br><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/v43bA/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div> text/html 2018-11-01T01:52:14+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی سوالات متداول در مورد خرید میناکاری تهران http://minakari.mihanblog.com/post/34 <div class="bx_left"><br></div> <div class="title align"><h2>سوالات متداول در مورد خرید میناکاری</h2> <div class="date_title"><br></div> </div> <p>خیلی از شما قبل از خرید مینا کاری سوال هایی در ذهن دارید و می خواهید با اطلاع کامل میناکاری ها را خرید نمایید.ما تعدادی از این سوال ها را در اینجا پاسخ می دهیم.</p> <p><font color="red"><b><br></b></font></p> <p><font color="red"><b>میناکاری چیست؟</b></font><br></p> <p style="line-height: 25px; color: #000000; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">میناکاری هنری با پیشینه‌ ای در حدود پنج هزار سال است که برای زیبایی بخشیدن زیور آلات و ظروف&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مختلف استفاده می شده‌ است.&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">این هنر&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">ترکیبی از</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">آتش </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">و </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">خاک&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">است که با هنر نقاشی آمیخته می گردد&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">و نقش‌های زیبایی را می‌آفریند. به گفته برخی کارشناسان و درپی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">تطبیق&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">دادن&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">میناکاری‌ های&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">بیزانس&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;">با آثار</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">ایرانی </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">این هنر در ایران شکل گرفته و سپس به دیگر کشورها رفته‌ است.</span></span></p> <p style="line-height: 25px; text-align: justify;" dir="RTL"><font color="red"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;"><br></span></span></b></font></p> <p style="line-height: 25px; text-align: justify;" dir="RTL"><font color="red"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">جنس میناکاری های موجود در سایت چیست؟</span></span></b></font></p> <p style="line-height: 25px; color: #000000; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">میناکاری ها دارای ظرف از جنس مس هستند که پس از چند مرحله لعاب کاری و نقاشی به این صورت در آمده است.</span></span></p> <p style="line-height: 25px; color: #000000; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;"><br></span></span></p> <p style="line-height: 25px; text-align: justify;" dir="RTL"><b><font color="red"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">آیا طراحی و نقاشی روی آن ها کار دست می باشد؟</span></span></font></b></p> <p style="line-height: 25px; color: #000000; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">بله صد در صد کار دستان توانای هنرمندان است.</span></span></p> <p style="line-height: 25px; color: #000000; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;"><br></span></span></p> <p style="line-height: 25px; text-align: justify;" dir="RTL"><b><font color="red"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">در هر کجای ایران می توان سفارش داد؟</span></span></font></b></p> <p style="line-height: 25px; color: #000000; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">در هر کجای سرزمین عزیزمان که باشید می توانید میناکاری مورد نظر خود را سفارش داده و درب منزل دریافت نمایید.</span></span></p> <p style="line-height: 25px; text-align: justify;" dir="RTL"><font color="red"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;"><br></span></span></b></font></p> <p style="line-height: 25px; text-align: justify;" dir="RTL"><font color="red"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">پشتیبانی و پاسخگویی در هنگام خرید و پس از خرید به چه صورت است؟</span></span></b></font></p> <p style="line-height: 25px; color: #000000; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">نیروهای پشتیبانی همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر پاسخگوی شما بوده و شما می توانید سوالات خود را پرسیده و یا از مراحل خرید خود اطلاع حاصل نمایید.</span></span></p> <p style="line-height: 25px; color: #000000; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;"><br></span></span></p> <p style="line-height: 25px; text-align: justify;" dir="RTL"><font color="red"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">آیا می توان به صورت عمده و تعداد بالا خرید میناکاری را انجام داد؟</span></span></b></font></p> <p style="line-height: 25px; color: #000000; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;">به دلیل اینکه میناکاری ها در کارگاههای تولیدی وابسته تولید می گردند امکان سفارش با تعداد بالا وجود دارد و البته قیمت برای مشتریان عمده پایین تر بوده و حتی تنوع بالاتری در سفارش عمده وجود دارد برای سفارش با تعداد بالا حتما باید با شماره 03134418533 تماس بگیرید و با مسئول قسمت عمده صحبت نمایید تا ایشان سفارش شما را دریافت و مراحل آن را تکمیل نمایند.</span></span></p><p style="line-height: 25px; color: #000000; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;"><br></span></span></p><p style="line-height: 25px; color: rgb(0, 0, 0);" dir="RTL" align="center"><br></p><p align="center"><br></p> <p style="text-align: center;"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell4.jpg" alt="" width="150" height="166"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">بر روی تصویر زیر کلیک کنید و وارد مجموعه بی نظیر میناکاری با قیمت های باور نکردنی شوید</p><p style="text-align: center;"><font color="#990000"><b>قیمت های مشاهده شده قیمت خرید تکی بوده و برای خرید با تعداد، باید با شماره های ما تماس حاصل نمایید.<br></b></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="line-height: 25px; color: rgb(0, 0, 0);" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;"></span></span></p><p style="line-height: 25px; color: rgb(0, 0, 0);" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels" target="" title="خرید میناکاری در تهران"><img src="http://imageserver.ir/66109/%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86.jpg" alt="میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></span></span></p><p style="line-height: 25px; color: rgb(0, 0, 0);" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em; text-align: justify;"><br></span></span></p> text/html 2018-10-31T22:40:41+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی بهترین وب سایت برای خرید میناکاری تهران http://minakari.mihanblog.com/post/33 میناکاری یکی از رشته های هنر دستی ایرانیان است٬ که امروزه در سراسر میدان نقش جهان اصفهان استادان ماهر و کاربلدی را میتوان دید که مشغول به خلق این آثار زیبا هستند٬ از اصفهان به عنوان مهد میناکاری یاد میشود. میناکاری را قبلا روی فلزاتی مانند طلا و نقره هم انجام میدادند ولی امروزه به دلیل قیمت بالای طلا و نقره بیش تر روی فلز مس انجام میشود.<div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66089/PicsArt_10-31-07.46.05.jpg" alt="مرکز فروش میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div>ظروف مینا براق٬ شفاف و درخشنده هستند٬ در واقع شفافیت خود را از اکسید قلع بدست می آورند. برای ساخت ظروف مینا بابد چند مرحله مثل: قبمزنی٬ نقاشی و پخت در کوره انجام شود تا ظرف به شکل مطلوب و مورد نظر در بیاید٬ تمامی این مراحل نیازمند صبر٬ حوصله٬ دقت و ظرافت است. تحقیقات نشان داده که علاقه مندان و هنرمندان میناکار نسبت به ۲۰ سال قبل افزایش چنپ برابری داشته است٬ اگر بدنبال بهترین وب سایت برای<a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="خریدمیناکاری در تهران"> خرید میناکاری در تهران </a>هستید و می خواهید انواع ظروف میناکاری اصیل و زیبا را یک جا مشاهده کنید٬ به فروشگاه اینترنتی نک سبد مراجعه کنید٬ شرکت تک سبد از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی به مرکزیت اصفهان است که رابط بین تولیدکنندگان ظروف میناکاری باتمامی شهر های ایران است. میناکاری های موجود درسایت تک سبد از اصالت کامل برخوردار بوده٬ این ظروف از جنس مس و ساخت دست هنرمندان اصفهانی است و انواع ظروف مانند: گلدان٬ بشقاب٬ قاب٬ تندیس٬ جاقلمی٬ میوه خوری و... در این سایت وجود دارد.</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66088/PicsArt_10-31-07.45.11.jpg" alt="میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>&nbsp;اگر سفارش عمده دارید حتما با ما تکاس بگیرید تا هماهنگی های لازم را انجام دهیم و ظروف را در کمترین زمان برای شما ارسال کنیم.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell3.jpg" alt="" width="190" height="302"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div>بشقاب نفیس مسی میناکاری قطر ۲۵ سانتی متر:</div><div>این بشقاب زیبا دارای قطر ۲۵ سانتی متر است٬ این بشقاب زیبا برای تزیین دکوراسیون بسیار زیبا و چشم نواز است٬ جنس بشقاب از مس مرغوب و باکیفیت است و ساخت دست هنرمندان اصفهانی است. این بشقاب از اصالت لازم برخوردار است.</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66090/PicsArt_10-31-07.47.33.png" alt="فروشگاه میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>قاب بشقاب میناکاری طرح طنین:</div><div>این محصول از یک قاب چوبی و یک بشقاب میناکاری تشکیل شده است٬ ابعاد قاب ۳۵*۳۵ سانتی متر است٬ بشقاب درون قاب از جنس مس و دارای قطر ۲۹ سانتی متر است. قیمت این قاب بشقاب در<a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="مرکز فروش میناکاری تهران"> مرکز فروش میناکاری تهران</a> ۷۹۰۰۰ تومان است.</div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/66087/PicsArt_10-31-07.44.19.jpg" alt="خرید میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;">قیمت:79000 تومان</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/dghGe/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div> </div> text/html 2018-10-30T12:54:19+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی تندیس میناکاری یک هدیه تبلیغاتی نفیس http://minakari.mihanblog.com/post/32 <div align="right"><span style="font-size: 11px;">هدایای تبلیغاتی به محصولاتی گفته میشود که بر روی آن نام تجاری یا لگو سازمان درج میشود٬ هدف سازمان ها از ارائه این هدایا جذب مشتری٬ معرفی یا تبلیغ برند است. تنوع هدایای تبلیغاتی بسیار زیاد است٬ که انتخاب آن را سخت کرده است٬ یکی از پر طرفدار ترین هدایای تبلیغاتی٬ تندیس است. سازمانها تندیس را به عنوان قدردانی از مشتری یا پرسنل به آنها میدهند. هنرمندان اصفهانی یک سری تندیس میناکاری زیبا را عرضه نمپده اند٬ این تندیس ها یک هدیه تبلیغاتی نفیس و ماندگار است و زییایی چشم نوازی دارد.</span></div><div align="right"><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65909/PicsArt_10-30-05.32.35.jpg" alt="میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="right">روی این تندیس های میناکاری امکان درج لگو سازمان وجود دارد٬ تندیس میناکاری یک هدیه ایرانی ارزشمند است٬ که ارزش معنوی بسیار بالایی دارد٬ با اهدای این تندیس ها به همکاران و مشتریان خود آنها را خوشحال کنید. اگر در تهران هستید و قصد خرید این تندیس های زیبا را دارید٬ به<a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="مرکز خرید میناکاری در تهران"> مرکز خرید میناکاری در تهران</a> مراجعه کنید. این تندیس های زیبا را به صورت تکی یا عمده سفارش داده و در هر آدرسی تمایل دارید دریافت کنید‌.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell3.jpg" alt="" width="190" height="302"></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div><br></div><div>تندیس جاقلمی میناکاری:</div><div>این تندیس یک هدیه عالی و ماندگار است٬ که میتوانید از آن به عنوان جاقلمی استفاده کنید٬ و هم چنین میز خود را تزیین کنید و از آن لذت ببرید. این محصول یک پایه چوبی با ابعاد ۲۳*۸*۹ سانتی متر دارد٬ و یک بشقاب میناکاری با قطر ۹ سانتی متر و جنس مسی هم دارد. سفارش حک لگو روی این تندیس پذیرفته میشود.</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65912/PicsArt_10-30-05.35.30.jpg" alt="مرکز فروش میناکاری در تهران" style="font-size: 11px; text-align: start;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center">قیمت:41000 تومان</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AC%D8%A7-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div>تندیس گلدان میناکاری ۱۶ سانتی متر:</div><div>این تندیس یک استند با ابعاد ۶*۱۳.۵*۲۶ سانتی متر و یک گلدان میناکاری با ۱۶ سانتی متر ارتفاع است٬ جنس گلدان از مس است٬ این تندیس طراحی فوق العاده زیبایی دارد و مناسب برای هدیه تبلیغاتی است٬ امکان درج لگو سازمان روی پایه تندیس وجود دارد.</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65911/PicsArt_10-30-05.34.34.jpg" alt="فروشگاه میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center">قیمت:89000 تومان</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div>تندیس هدیه و تبلیغاتی میناکاری طرح ان یکاد:</div><div>این تندیس زیبا دارای ابعاد ۱۳*۶*۲۹ سانتی متر است و آیه مبارکه ان یکاد روی این تندیس نقش بسته است٬ پس این تندیس ارزش معنوی بسیار بالایی دارد٬ این تندیس از یک پایه چوبی و یک بشقاب میناکاری زیبا تشکیل شده است٬ قطر بشقاب مینا ۱۲ سانتی متر و جنس آن از مس اعلا است.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65910/PicsArt_10-30-05.33.27.jpg" alt="خرید میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center">قیمت:69000 تومان</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/xCjMa/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div><div><br></div><div><br></div><div>با خرید تندیس <a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="میناکاری تهران">میناکاری تهران</a> برند خود را ماندگار کنید.</div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><br></div> </div> text/html 2018-10-29T15:03:30+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی فروشگاه میناکاری تهران پیشرو در ارائه ظروف میناکاری http://minakari.mihanblog.com/post/31 <div> شهر اصفهان صنایع دستی بسیار زیادی چون میناکاری دارد٬ در این شهر استادان معروفی با عشق آثار میناکاری را خلق میکنند٬ این آثار عبارتند از بشقاب٬ گلدان٬ کاسه و قدح٬ قاب های عکس٬ تابلوهای مینا و... هم چنین درها٬ پنجره ها و ضریح های امکان مذهبی به خصوص حرم امامان‌.</div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65609/PicsArt_10-29-05.00.41.jpg" alt="خرید میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div>این هنر سابقه دیرینه دارد و کارشناسان اوج این هنر را در دوره سلجوقیان می دانند٬ که در این دوره ساخت ظروف میناکاری رواج داشته و طرفداران زیادی پیدا کرده است٬ یکی از آثار ارزشمند دوره سلجوقیان «سینی آلب ارسلان» است٬ که این ظرف از جنس نقره است و در موزه بوستون قرار دارد. این اثر ساخت دست «حسن الکاشانی» است.</div><div>در سالهای اخیر این هنر طرفداران زیادی پیدا کرده است٬ و بسیاری از افراد برای زینت بخشیدن به خانه خود و یا هدیه دادن به عزیزانشان این ظروف را خریداری میکنند.</div><div><br></div><br><div align="center"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/aYPgf/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="فروشگاه میناکاری تهران">فروشگاه میناکاری تهران</a> یک فروشگاه اینترنتی به مرکزیت اصفهان است٬ که پیشرو در ارائه ظروف میناکاری است و این ظروف را به سراسر کشور ارسال میکند٬ شما میتوانید با مراجعه به این فروشگاه مشخصات محصولات میناکاری به همراه عکس آن را ببینید٬ و با یک کلیک آن ها را خریداری کنید و این ظروف را در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.</div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell3.jpg" alt="" width="190" height="302"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>در این مقاله به معرفی تعدادی از این آثار می پردازیم.</div><div><br></div><div>قاب پروانه میناکاری ۲۰*۲۰ سانتی متر:</div><div>این قاب برای هدیه دادن بسیار زیبا٬ شکیل و مناسب است. این قاب مینا دارای ابعاد ۲۰*۲۰ سانتی متر است٬ درون قاب یک پروانه زیبای مسی میناکاری شده با ابعاد ۱۰*۹ وجود دارد. قیمت این محصول در سایت تک سبد تنها ۴۹۰۰۰ تومان است.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65607/PicsArt_10-29-04.58.56.jpg" alt="میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;">قیمت:49000 تومان</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7" target="" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://taksabad.com/Files/Button/buttonaftergradient.jpg" alt="خرید محصول " width="200" height="69"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div>گلدان میناکاری ارتفاع ۲۶ سانتی متر:</div><div>این گلدان زیبا دارای ۲۶ سانتی متر٬ ۲۶ سامتی متر ارتفاع و قطر ۱۱ سانتی متر است٬ این گلدان زیبا از جنس مس است و بعد از انجام چندین مرحله به شکل حاضر در آمده است٬ این گلدان زیبا ساخت دست هنرمندان باسلیقه اصفهانی است و قیمت آن تنها ۱۰۴۰۰۰ تومان است.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65608/PicsArt_10-29-04.59.59.jpg" alt="مرکز فروش میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;">قیمت:104000 تومان</div><div style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div>باکس گلدان ۲۵ و بشقاب ۳۰ سانتی متر مینا:</div><div>این مجموعه دارای یک بشقاب ۳۰ سانتی متری و یک گلدان به ارتفاع ۲۵ سانتی متر است٬ ابعاد باکس ۱۰*۳۶*۵۲ سانتی متر است.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65610/PicsArt_10-29-05.01.23.jpg" alt="فروشگاه میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div>قیمت ها٬ قیمت خرید تکی است و برای سفارش با تعداد بالا( بیش از ده عدد باید با ما تماس بگیرید.)</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="" width="200" height="94"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div>با <a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="خرید میناکاری تهران">خرید میناکاری تهران </a>به هنر و هنرمندان ایرانی احترام بگذارید.</div> </div> text/html 2018-10-28T10:12:56+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی خرید عمده ظروف میناکاری در تهران با قیمت مناسب http://minakari.mihanblog.com/post/30 هر شهری علاوه بر جاذبه های گردشگری٬ صنایع دستی مخصوص به خود را دارد٬ شهر اصفهان هم که پایتخت فرهنگ و هنر است٬ هنرها و صنایع دستی زیادی دارد که از مهم ترین و شناخته ترین صنایع دستی اصفهان٬ میناکاری است که این هنر طرفداران زیادی دارد٬ زیرا بسیار زیبا٬ شکیل و چشم نواز است و همه سلیقه ها را تحت پوشش خود قرار میدهد٬ با افزایش حمایت از کالای ایرانی و صنایع دستی ایرانی٬ رونق میناکاری بیشتر شده است٬ افزایش استقبال از <a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="میناکاری تهران">میناکاری تهران</a> باعث جذب جوانان بیشتری به این صنعت میشود که نتیجه آن کاهش بیکاری است.&nbsp;<div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65159/PicsArt_10-28-11.51.33.jpg" alt="مرکز فروش میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>با توجه به قرار گرفتن شرکت تک سبد در پایتخت فرهنگ و هنر٬ یعنی اصفهان و از سویی نیاز هموطنان عزیز به محصولات میناکاری٬ تک سبد اقدام به ارائه این محصولات کرده است‌.</div><div>اگر ساکن شهر تهران هستید و نیازه به خرید عمده محصولات میناکاری اصفهان برای هدایای تبلیغاتی٬ یا کارهای دیگر دارید٬ لازم نیست به شهر اصفهان سفر کنید شما میتوانید به راحتی در خانه با مراجعه به فروشگاه لینترنتی تک سبد خرید خود را انجام دهید. این فروشگاه٬ <a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="مرکز فروش ظروف میناکاری در تهران">مرکز فروش ظروف میناکاری در تهران</a> است و از معدود فروشگاههایی است٬ که امکان خرید عمده ظروف میناکاری را برای شما فراهم کرده است.</div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65167/PicsArt_10-28-11.54.29.jpg" alt="میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>قیمت عمده محصولات میناکاری نسبت به قیمت تکی آن پایین تر است و ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف دارد٬ این پایین بودن قیمت به معنای مرغوب نبودن ظروف نیست بلکه یک تخفیف برای فردی است که٬ محصول را به صورت عمده خریداری میکند. برای سفارش با تعداد بالا( بیش از ۱۰ عدد باید با ما تماس بگیرید). ضمن آنکه برای سفارشات عمده امکان درج لگو یا متن مورد نظر فراهم شده است.</div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="" width="265" height="125"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div>تندیس هدیه تبلیغاتی میناکاری طرح بته جقه:</div><div>تندیس یکی از مهم ترین هدایای تبلیغاتی است که طرفدارن زیادی دارد٬ از تندیس برای قدردانی از پرسنل یا مشتری میتوان استفاده کرد٬ ارتفاع این تندیس زیبا ۳۱ سانتی متر و عرض آن ۱۲ سانتی متر است. این تندیس از یک میناکاری طرح بته جقه بر روی یک پایه چوبی تشکیل شده است٬ بر روی این پایه چوبی امکان حک لگو وجود دارد.</div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://imageserver.ir/65163/PicsArt_10-28-11.57.19.jpg" alt="خرید میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center">قیمت:113000 تومان<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>باکس ست گلدان و بشقاب میناکاری:</div><div>یکی از نفیس ترین محصولات میناکاری موجود در سایت تک سبد این محصول است٬ درون این باکس چوبی با روکش مخمل٬ دو گلدان میناکاری با ارتفاع ۱۶ سانتی متر و یک بشقاب میناکاری با قطر ۲۰ سانتی متر قرار گرفته است٬ جنس این ظروف میناکاری از مس و ساخت دست هنرمندان خوش ذوق و سلیقه اصفهانی است.</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65168/PicsArt_10-28-11.53.15.jpg" alt="فروشگاه میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center">قیمت:169000 تومان</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/TG6HB/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div><br></div> text/html 2018-10-27T13:34:52+01:00 minakari.mihanblog.com مینو رجایی تندیس میناکاری تهران با قیمت ارزان http://minakari.mihanblog.com/post/28 <div><font size="1">میناکاری هنر زینت بخشیدن به ظروف مسی با رنگهای پخته است٬ سابقه آن به ۱۳۴۴ سال قبل از میلاد می رسد. میناکاری را روی فلزاتی چون طلا و نقره هم میتوان انجام داد ولی غالبا میناکاری روی مس انجام میشود. برای اینکه ظروف میناکاری درست شوند و به دست شما برسند٬ چندین مرحله انجام میشود٬ ابتدا هر ظرفی که قرار است٬ میناکاری روی آن انجام شود توسط مسگر ساخته میشود٬ بعد ظرف مسی را سه یا چهار بار لعاب میدهند٬ و پس از هربار لعاب٬ ظرف را داخل کوره با درجه حرارت ۷۴۴ قرار میدهند٬ تا حرارت ببیند و رنگ لعابش تثبیت شود٬ بعد از این مرحله روی ظرف طرحها و نقشهای زیبایی به رنگ طلایی و نقره ای کشیده میشود٬ رنگ زمینه این نقوش زیبا آبی٬ سبز و گاهی اوقات قرمز است٬ بعد از کشیدن طرح و نقش دوباره ظرف را داخل کوره با درجه حرارت حدود ۳۴۴ تا ۵۴۴ قرار میدهند٬ تا رنگها ثابت شود و به شکل مطلوب و مورد نظر درآید.</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65075/hugyyjj.jpg" alt="فروش ظروف میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">رنگ قرمز میناکاری از طلا٬ رنگ سبز از مس٬ رنگ زرد از گل ماش و رنگ آبی و فیروزه ای از فلزات و رنگ سفید از رنگ مخصوص به دست می آید. هموطنان عزیز تهرانی که علاقه زیادی به محصولات میناکاری اصفهان دارند٬ و قصد <a href="http://magni.ir/tehran-enamels" target="" title="خریدمیناکاری در تهران">خرید میناکاری در تهران</a> را دارند٬ میتوانند با مراجعه به فروشگاه اینترنتی تک سبد به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری خرید خود را انجام دهند.</font></div><div><font size="1">در این مقاله قصد داریم چند نمونه از زیبا ترین تندیس های میناکاری را به شما عزیزان معرفی کنیم٬ تندیس یکی از مهم ترین هدایای تبلیغاتی است٬ تندیس میناکاری یک هدیه ایرانی و ماندکار است٬ که ارزش معنوی بالایی دارد.</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65073/hhhh.jpg" alt="میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">تندیس گلدان میناکاری ۲۰ سانتی:</font></div><div><font size="1">این تندس یک هدیه تبلیغاتی ماندگار میباشد.این تندیس از یک دارای ابعاد ۶.۵*۱۶*۳۰ سانتی متر است و یک گلدان میناکاری با ارتفاع ۲۰ سانتی متر تشکیل شده است. این تندیس قابلیت درج لگو یا نام تجاری شمارا دارد.</font></div><div><font size="1">قیمت این تندیس در سایت تک سبد تنها ۹۹۰۰۰ تومان است.</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65074/jjj.jpg" alt="خرید میناکاری تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="1"><br></font></div><div align="center"><font size="1">قیمت:99000 تومان<br></font></div><div align="center"><br><font size="1"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></font></div><div align="center"><br><font size="1"></font></div><div align="center"><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">تندیس بته جقه میناکاری و چوب:</font></div><div><font size="1">فریم چوبی این تندیس دارای ابعاد ۶*۲۸.۵*۱۶.۵ سانتی متر است٬ بته جقه میناکاری شده از جنس مس و دارای ابعاد ۶*۱۵.۵ سانتی متر است٬ این تندیس ساهت دست هنرمندان خوش ذوق و سلیقه اصفهانی است.</font></div><br><div><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/65076/jkjjhjh.jpg" alt="مرکز خرید میناکاری در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="right"><font size="1"><br></font></div><div align="right"><div align="center">قیمت:79000 تومان</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://taksabad.com/culture_and_art/handicrafts/enamels/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%82%D9%87" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></div><div align="center"><br></div><br><div><font size="1">برای خرید این تندیس های بسیار زیبا به صورت عمده و یا تکی به فروشگاه انترنت تک سبد مراجعه کنید٬<a href="http://tehran-minakari.ir/" target="" title="فروشگاه میناکاری تهران"> فروشگاه میناکاری تهران</a> به صورت مجازی است و شما به صورت مستقیم و بدون واسطه از هنرمندان اصفهانی خرید مینمایید.</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div align="center"><font size="1"><br></font></div><div align="center"><br><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/bmOKr/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><font size="1"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></font></div></div><div><div><font size="1"><br></font></div></div> </div>